h

ЗА ПРОЕКТА

Европейската комисия разглежда лидерството в образованието и обучението като един от основните инструменти за постигане на визията за Европейското пространство за образование до 2025 г. Ролята на лидерството следва да се отчита при създаването и усъвършенстването на средата и условията за повишаването на компетентностите и мотивацията…

ЦЕЛИ

Нашите усилия ще бъдат насочени към разработване на инструментариум, включващ три основни продукта. Партньорите по проекта не само ще допринесат към разработването на продукти с високо качество, но и ще съдействат за апробирането им в реална среда, което ще осигури в максимална степен приложимост, полезност и потенциал за използване на инструментариума в бъдеще.

Партньори

w

Новини

Бюлетин

Не пропускайте новини и се абонирайте.