h

O projektu

Evropská komise zdůrazňuje klíčovou úlohu vedení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy jako jeden z prostředků k dosažení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Tyto oblasti by měly zohledněny při vytváření příznivého prostředí a podmínek pro rozvoj kompetencí a motivace učitelů, jejich školitelů a pedagogických pracovníků, čímž se zajistí, aby vzdělávací instituce a instituce odborné přípravy fungovaly jako učící se organizace…

Cíle projektu

• Rozvíjet inovativní přístup k řešení potřeb vedoucích pracovníků škol prostřednictvím participativních přístupů, koučování a distribuovaných postupů vedení, stejně tak i zvyšování efektivity vedoucích pracovníků zacílené na rozvoj celé školní komunity;
• podporovat vedoucí pracovníky škol, aby byli připraveni začlenit osvědčené postupy a nové metody do svých každodenních činností…

Partneři

w

Aktuality

Newsletter

Nenechte si ujít žádné novinky a přihlaste se k odběru