Какво успешно беше постигнато до тук?

В предходния период имахме четири основни задачи:

 • провеждане на онлайн среща на партньорите, участващи в подготовката на онлайн платформата ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ, с цел свързване на съдържанието и функционалностите на платформата с функционалностите на другите продукти,
 • създаване на Наръчник „Лидерска академия“ и представянето му пред широката общественост – Училищна конференция 2023/2024 – Братислава, 19 октомври 2023 г.,
 • провеждане на трета среща на партньорите по проекта – 20 декември 2023 г. в Братислава – представяне на финалната версия на втория резултат от интелектуалния проект – онлайн платформа ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ,
 • извършване на първа външна оценка на проекта.

Успяхме да изпълним всички планирани задачи.

Онлайн среща на партньорите

По време на онлайн срещата партньорите обсъдиха съвместимостта на трите резултата от проекта и тяхната приложимост във всички страни, участващи в проекта. Целта е да се свържат съдържанието и функционалностите на платформата с функционалностите на другите продукти.

  Представяне на наръчник ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ

  На 19 октомври 2023 г. в Park Inn by Radisson Danube, Братислава, по време на училищна конференция 2023/2024 (с подзаглавие Как да устоим на промените в дигиталната ера), която Raabe Словакия организира ежегодно за директори на училища, представихме Наръчника „Лидерска академия“ пред участниците. На откриването присъстваха почти всички партньори на проекта – AdminSoft, България (Надежда Цветкова), Съюзът на ръководителите в системата на народната просвета в България (Петя Йосифова), Асоциацията на началните училища в Словакия (Mgr. Eva Horníkova, PaedDr Drahomíra Terenova), CHAT (Ing. Dagmar Kéryova), Асоциация на директорите на основни училища на Чешката република (Mgr. Miluše Trojanova, PhDr. Václav Trojan, Ph.D.) и RAABE (Mgr. Mira Bianchi Schrimpelova, Ing. Katarína Sečkarova).

  Авторите на наръчника представиха самия наръчник, неговото предназначение и целите му. По време на конференцията и светската вечер, обсъдиха с директорите на училищата, участващи в събитието, както съдържанието, така и инструментите на проекта.

  Конференцията включваше и уъркшоп на тема Защо директорите на училища трябва да отделят време за развитие на лидерство? Съдържанието на уъркшопа, който беше изнесен от партньорите по проекта Ing. Dagmar Kéryova, Václav Trojan, Ph.D. и Mgr. Miluše Trojanova, включваше и техниката Мастърмайнд в съкратена версия. Участващите директори на училища  имаха възможност да изпробват тази техника на практика. По този начин партньорите по проекта придобиха представа за възможността за прилагане на тази техника в третия резултат от проекта.

  Разпространение и представяне на проекта пред целевата група

  Освен представянето във Фейсбук страницата и сайта, ние активно представяме проекта на различни срещи, организирани от директорите на образователни институции, в това число по време на:

  • Национална среща на общото събрание на Асоциацията на основните училища на Словакия – 3 октомври 2022 г. в Горни Смоковец (Horný Smokovec), Словакия;
  • Национална среща на общото събрание на Асоциацията на основните училища на Словакия – 13 март 2023 г. в Горни Смоковец (Horný Smokovec), Словакия
  • Професионален форум за основно образование – 18 май 2023 г. в Прага, Чехия

  Трета среща на партньорите по проекта

  На 20 октомври 2023 г. се проведе третата среща на партньорите по проекта в офиса на Dr. Josef Raabe Словакия в Братислава. Програмата на срещата включваше оценка и обобщение на изпълнените задачи по проекта, както и планиране, разпределение и времеви график на предстоящите дейности за следващия период. Партньорите обсъдиха третия резултат от проекта и се договориха за по-нататъшни стъпки в създаването и тестването на третия резултат от проекта – методологията на професионалните кръгове.

  Първа външна оценка на проекта

  Докладът за първото външно оценяване беше представен от неговия автор PaedDr. Darina Výbohová, PhD, определена от всички партньори за външен оценител на проекта.

  Този доклад за външна оценка беше представен и на третата среща на партньорите по проекта на 20 декември 2023 г. в Братислава. Оценката е извършена в две перспективи: първата е оценка в контекста на проекта и втората – оценка самия Наръчник ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ.

  В контекста на проекта бяха оценени следните критерии и области:

  • Уместност;
  • Качество на изпълнение на проекта;
  • Качество на екипа по проекта и сътрудничество;
  • Въздействие и разпространение на резултатите;

  Критериите и областите на оценка на самия Наръчник ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ бяха:

  • Цел (Каква беше целта на публикуване на наръчника? Какво се опитват да постигнат авторите? Какви са техните аргументи?)
  • – Целева група (За кого е написан този наръчник? Кого се опитва да убеди авторът?)
  • – Стратегия/Подход (Как ръководството се опитва да постигне целта си? Какви стратегии и доказателства видяхте в наръчника?)

  В края на презентацията бяха посочени препоръки за по-нататъшен напредък и допълнения към проекта, с които се запознаха всички партньори на срещата.

  Какво подготвяме и предстои да се реализира

  • Следващо събитие за мултиплициране на проекта: Конференция на RAABE: юни 2024 г.,
  • Начало на тестване на 3-ти резултат от проекта ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ – методология на професионалните кръгове: юни 2024 г.
  • Втора външна оценка на проекта: юни – септември 2024 г.,
  • Четвърта транснационална среща по проекта – Братислава: декември 2024 г.

  В заключение

  Удовлетворени сме от нарастващия интерес към проекта, който се разпространява не само сред директорите на образователни институции, но и сред техните представители. По време на лични срещи и презентации на проекта много от тях участват активно в процеса на създаване и коментиране на отделните резултати от проекта. Вярваме и сме убедени в значимостта на проекта, който може да помогне на директорите на училища и да ги издигне на по-високо ниво в управленските компетенции. В подкрепа на нашата убеденост са постоянните положителни отзиви за проекта, които получаваме.