Co se podařilo

Do předchozího období jsme vstoupili se čtyřmi hlavními úkoly:

 • Online setkání partnerů zapojených do vývoje online platformy Leadership Academy s cílem propojit obsah a funkce platformy s funkcemi ostatních výstupů,
 • Křest příručky Leadership Academy a její představení široké veřejnosti – Konference Škola 2023/2024 – Bratislava, 19. října 2023,
 • setkání partnerů projektu – 20. prosince 2023 v Bratislavě – prezentace finální verze druhého intelektuálního výstupu projektu – online platformy Leadership Academy,
 • První externí hodnocení projektu.

Všechny plánované úkoly se nám podařilo splnit.

Online setkání partnerů

Na online setkání partneři diskutovali o kompatibilitě všech tří výstupů projektu a jejich použitelnosti ve všech zemích zapojených do projektu. Cílem je propojit obsah a funkce platformy s obsahem a funkcemi ostatních výstupů.

Křest příručky Leadership Academy

Dne 19. října 2023 se v hotelu Park Inn by Radisson Danube Bratislava uskutečnil křest příručky Leadership academy. V rámci konference Škola 2023/2024 s podtitulem Jak ustát změny v digitální době, kterou každoročně pořádá společnost Raabe Slovensko pro ředitele škol, byla představena nová příručka Leadership Academy. Křtu se zúčastnili téměř všichni partneři projektu: AdminSoft, BG (Nadezhda Tzvetkova), Unie zaměstnavatelů ve veřejném školství v BG (Petya Yosifova), Sdružení základních škol SR (Mgr. Eva Horníková, PaedDr. Drahomíra Tereňová), CHAT (Ing. Dagmar Kéryová), Ředitelská akademie (Mgr. Miluše Trojanová, PhDr. Václav Trojan, Ph.D.) a RAABE (Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, Ing. Katarína Sečkárová).

Autoři představili příručku, její účel a cíle. Během konference a společenského večera diskutovali se zúčastněnými řediteli o obsahu a nástrojích projektu. Součástí konference byl workshop na téma Proč by měli ředitelé škol věnovat čas rozvoji vedení? Obsahem workshopu, který lektorovali partneři projektu Dagmar Keryová, Václav Trojan a Miluše Trojanová, byla mimo jiné technika master mind ve zkrácené verzi, kterou si zúčastnění ředitelé mohli vyzkoušet. Partneři tak získali představu o možnosti využití této techniky ve třetím výstupu projektu.

3. setkání partnerů projektu

Dne 20. října 2023 se v Bratislavě v prostorách Dr. Josefa Raabeho Slovensko uskutečnilo 3. setkání projektových partnerů. Na programu tohoto setkání bylo vyhodnocení a shrnutí splněných úkolů v projektu a zároveň návrh a plán rozdělení úkolů a harmonogramu na další období. Partneři diskutovali o 3. výstupu projektu a dohodli se na dalším postupu při tvorbě a testování 3. výstupu projektu Leadership Academy metodiky odborných kruhů.

První externí hodnocení projektu

Zprávu o první externí evaluaci představila její autorka PaedDr. Darina Výbohová, PhD., která byla všemi partnery jmenována externí hodnotitelkou projektu.

Externí hodnotící zpráva byla prezentována na 3. setkání projektových partnerů 20. prosince 2023 v Bratislavě. Hodnocení bylo provedeno ve dvou perspektivách. 1. Hodnocení v kontextu projektu a 2. Hodnocení samotného manuálu Leadership akademie.

Kritéria a oblasti hodnocení v kontextu hodnoceného projektu:

 • Relevance
 • Kvalita implementace projektu
 • Kvalita projektového týmu a spolupráce
 • Dopad a šíření výsledků

Kritéria a oblasti hodnocení samotné příručky Leadership academy:

 • Účel (Jaký byl účel publikace? Čeho se autoři snaží dosáhnout? Jaké jsou jejich argumenty?)
 • Cílová skupina (Pro koho byla publikace napsána? Koho se autor snaží přesvědčit?)
 • Strategie/přístup (Jak se příručka snaží dosáhnout svého cíle? Jaké strategie a důkazy jste v knize viděli?)

Na závěr prezentace byla stanovena doporučení pro další postup a doplnění projektu, která byla na schůzce sdělena všem partnerům.

Co připravujeme:

 • Další multiplikační akce projektu: konference RAABE – červen 2024,
 • Zahájení testování 3. výstupu projektu Leadership Academy – metodiky odborných kruhů, červen 2024,
 • Druhé externí hodnocení: červen – září 2024,
 • projektové setkání – Bratislava, prosinec 2024.

Slovo na závěr

Velmi nás těší, že o projekt roste zájem, který se šíří nejen mezi řediteli škol, ale i mezi jejich zástupci. Při osobních setkáních a prezentacích projektu mnozí z nich aktivně vstupují do procesu tvorby a připomínkování jednotlivých výstupů projektu. Věříme a jsme přesvědčeni o smysluplnosti projektu, který může ředitelům škol pomoci a posunout je na vyšší úroveň v manažerských kompetencích. Přesvědčuje nás o tom průběžná pozitivní zpětná vazba, kterou dostáváme.