Cíl projektu

Cíl projektu

Naše úsilí bude zaměřeno na vývoj komplexního souboru nástrojů, který bude zahrnovat všechny tři výstupy projektu. Spolupráce mezi nakladatelstvím a partnery projektu přispěje k vysoké kvalitě výstupů. Dále také zajistí, že cílová skupina projektu bude využívat zdroje, které budou rozsáhle testovány a hodnoceny, aby byla zajištěna maximální využitelnost, užitečnost a potenciál pro jejich další využití.

Příručka Leadership Academy – metodické pokyny pro vedoucí pracovníky škol v postcovidovém světě „VUCA“ (Volantility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) se zaměřením na témata jako: efektivní styly vedení, krizové řízení, odolnost, řízení změn, delegování, motivace, komunikace atd.

Platforma Leadership Academy – platforma online obsahující jednak e-knihy a další potřebné informace o vedení, příklady osvědčených postupů týkající se vedení škol a případové studie z projektu. Dále bude obsahovat databáze koučů pro vedení školy, kteří mohou pomoci v procesu transformační změny v aplikovaných postupech vedení. Na online platformě budou také probíhat jednání skupin projektu Leadership Academy.
Metodika odborných kruhů Leadership Academy – metodika pro zřizování a pořádání strukturovaných skupin profesního rozvoje pro vedoucí pracovníky škol, které budou moderovány zkušenými mentory a během nichž ředitelé sdílejí svoje zkušenosti a diskutují o svých každodenních výzvách s ohledem na vedení týmu své školy.

Newsletter