Partneri

DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O.


Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ( „Raabe“) je profesionální nakladatelství působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Raabe je součástí skupiny Klett Group se sídlem ve Stuttgartu v Německu. Skupina Klett je jednou z předních organizací zaměřených na vzdělávání v Evropě.
Jsme nakladatelství s 22 lety zkušeností v oblasti vzdělávání, školení a poradenství. Vyvíjíme kvalitní materiály pro ředitele mateřských, základních a středních škol, všechny pedagogické a další pracovníky, ale také pro praktické lékaře a specialisty.
Mezinárodní působení a spolupráce nám umožňuje získávat nadregionální znalosti a zkušenosti, které můžeme na Slovensku realizovat jako příklady dobré praxe. Podporujeme dobrou praxi Slovenska i v zahraničí, čímž vytváříme široké pole spolupráce na různých úrovních s cílem zlepšit a posílit vzdělávání.
Spojením progresivních představ našich zákazníků jako odborníků v praxi, specialistů doma i v zahraničí a spoluprací se zkušenými partnery vytváříme inovativní řešení převedená do každodenní reality a konkrétních projektů.
V současné době zaměstnáváme 16 zaměstnanců na plný úvazek. Všichni naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s přípravou výukových a učebních materiálů. Disponujeme také velkým množstvím renomovaných externích spolupracovníků, odborníků v oblasti vzdělávání a školení, tito spolupracovníci se podíleli na vývoji našich produktů.

ASOCIACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA SLOVENSKU


Asociace základních škol na Slovensku je nepolitická, nezávislá, otevřená a demokratická organizace, založená na spontánní iniciativě a potřebě zakladatelů podporovat rozvoj škol. Sdružení bylo založeno v roce 1994 s cílem diskutovat o výzvách, kterým čelí základní školy na Slovensku. Zkušenosti ředitelů z praxe a koncepce „zdola nahoru“ mohou přispět k rozvoji vzdělávání a zlepšení vzdělávacího procesu. Členy sdružení jsou základní školy. V současné době má sdružení 630 členů po celém Slovensku.
Sdružení vede prezident. Výbor má 11 členů – jednoho pro každý region Slovenska a 4 pro Bratislavský kraj. Sdružení spolupracuje také s dalšími asociacemi škol – středními školami, soukromými školami, sportovními svazy, Ministerstvem školství a dalšími veřejnými organizacemi. Základními tématy diskuzí jsou: vzdělávací systém, příslušná legislativa, proces řízení, aplikovaná metodika a didaktika vzdělávacího procesu.

CHAT, S.R.O.


Společnost CHAT, s.r.o. byla založena v roce 2010 s cílem poskytovat profesionální obchodní služby pro jakoukoli organizaci a lídra s potřebou rozvíjet vůdčí schopnosti a změny. Slouží korporacím, malým a středním podnikům, ale důležitou součástí jejich každodenních činností jsou programy pro vedoucí různých typů škol a orgánů místní správy. Jejich dlouhodobými partnery jsou Raabe, Nadácia Milana Šimečku, Srdce Slovenska, Beelong.

Cílovými skupinami společnosti jsou:
– Korporace
– Neziskový sektor
– Orgány místní samosprávy a školy

Poskytují služby v následujících oblastech:
– Business koučink – jednotlivci i týmy
– Programy rozvoje leadershipu – workshopy
– Řízení změn

ASOCIACE ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL


Asociace ředitelů základních škol je česká profesní organizace ředitelů základních škol. Byla založena v roce 1998. Od počátku svého vzniku usiluje o organizovanou strukturu, která hájí zájmy ředitelů základních škol. V České republice není standardem, aby profesní organizace tohoto typu vznikaly. Školský systém je roztříštěný a chybí jednotný hlas. Asociace ředitelů základních škol je v tomto ohledu unikátní organizací, která je největším sdružením ředitelů v České republice.
Dvakrát ročně pořádá společné setkání ředitelů škol na konferenci. Její činností je také poskytování informací zejména ředitelům základních škol a všem pedagogickým pracovníkům. Sdílejí osvědčené postupy, prezentují školní úspěchy a podporují méně úspěšné školy. Patří mezi nositele progresivních myšlenek a snaží se o modernizaci vzdělávání. Aktivní ředitelé asociace sdílejí své zkušenosti jako lektoři a mentoři, aktivně se podílejí na vzdělávání ředitelů škol během jejich funkčního studia.

ŘEDITELSKÁ AKADEMIE, S.R.O.


Ředitelská akademie byla založena v roce 2020 s cílem podporovat ředitele škol ve všech oblastech jejich činnosti, zejména v oblasti pedagogického vedení. Připravuje a organizuje semináře a další akce na míru pro školy podle potřeb ředitele a jeho týmu, připravuje také semináře pro zřizovatele škol a regionální politiky. Ředitelská akademie poskytuje podporu a pomoc začínajícím ředitelům a podporuje jejich zřizovatele, organizuje Studium pro ředitele škol a školských zařízení.
Pracovníci a spolupracovníci Ředitelské akademie mají dobré zkušenosti se sdílením znalostí a zkušeností s jednotlivými řediteli a mohou moderovat reflexní skupiny ředitelů. Ředitelská akademie podporuje a pomáhá ředitelům všech druhů škol, zejména ředitelům mateřských, základních a základních uměleckých škol. Podporuje pedagogické vedení zaměřené na zlepšování výsledků učení žáků.
Klíčovými tématy jsou: týmová spolupráce pedagogických pracovníků, formativní přístup k učení žáků, spolupráce mezi řediteli škol, spolupráce ředitelů a zřizovatelů škol, příprava a podpora budoucích ředitelů. Ředitelská akademie organizuje pravidelná odborná fóra věnovaná předškolnímu a uměleckému vzdělávání, stejně jako odborné fórum věnované revizi kurikula základního vzdělávání.

AdminSoft


AdminSoft je soukromá společnost zaměřená na podporu digitální transformace ve vzdělávání, zejména digitální transformace vedení škol a rozhodování založeného na datech, čímž zdůrazňuje potenciál digitálních technologií pro moderní řízení vzdělávání.
Společnost má více než 15 let zkušeností s vývojem softwarových produktů pro řízení vzdělávání, a to jak webových, tak desktopových aplikací: informačních systémů pro řízení škol, nástrojů pro podporu každodenních činností vedoucích pracovníků škol (jako jsou nástroje pro hodnocení a sebehodnocení, e-knihovny, databáze osvědčených postupů atd.), jakož i rozsáhlých manažerských informačních systémů pro potřeby národních osob s rozhodovací pravomocí.
AdminSoft se také zaměřuje na rozvoj kapacit vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a institucí na všech úrovních (školy a mateřské školy, regionální a národní odborníci) a podporuje pokročilé digitální dovednosti, které se stávají nezbytnými pro každodenní manažerské činnosti. AdminSoft se zaměřuje na poskytování různých produktů a služeb pro digitalizaci ve vzdělávání.

SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V BULHARSKU (SRSNPB)

Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani je významnou akademickou institucí v regionu Velkopolska a jedna z nejlepších polských univerzit. Její proslulost staví na tradici vysokoškolského vzdělání v Poznani, vědeckých úspěchů akademických pracovníků univerzity a vysoké úrovně vybavenosti. Historie univerzity sahá do 17. století: v roce 1611 král Sigismund III. Vasa udělil univerzitní statut Jezuitské koleji v Poznani, která sloužila vzdělávání do roku 1773. Po 1. světové válce v roce 1919 byla založena Univerzita Poznaň. V roce 1955 byla přejmenována na Univerzitu Adama Mickiewicze, na počest jednoho z největších polských básníků.

V současné době má Univerzita Adama Mickiewicze status výzkumné univerzity a skládá se ze šesti fakult: pět výzkumných fakult a školy doktorských studií. Tyto zaměstnávají téměř 3 000 akademických pracovníků; počet student přesahuje 35 000. Univerzita akredituje přes 200 programů, z nichž 19 je nabízeno v angličtině.

Newsletter