O projektu

Číslo projektu: KA220-SCH-0AD5C09C
Erasmus+ program, KA2, Strategická partnerství ve školství a vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus +.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

O PROJEKTU

Evropská komise zdůrazňuje klíčovou úlohu vedení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy jako jeden z prostředků k dosažení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Tyto oblasti by měly zohledněny při vytváření příznivého prostředí a podmínek pro rozvoj kompetencí a motivace učitelů, jejich školitelů a pedagogických pracovníků, čímž se zajistí, aby vzdělávací instituce a instituce odborné přípravy fungovaly jako učící se organizace.

V současné době jsou ředitelé škol přetíženi administrativní zátěží a nemají čas a zdroje na to, aby vedli strategické reformy svých institucí. Vzhledem k tomu, že se pandemie COVID-19 rozšířila po celém světě, mnoho škol se snažilo rychle a adekvátně reagovat.
Projekt LEADERSHIP ACADEMY se snaží kombinovat různé metody, aby zajistil, že se dnešní ředitel školy může úspěšně zotavit z krize, vypořádat se s rostoucí autonomií a vést svou školu k efektivní digitální transformaci.
Od 1. května 2022 začalo přední slovenské nakladatelství ve spolupráci s renomovanými asociacemi a organizacemi ze Slovenska, České republiky a Bulharska realizovat nadnárodní projekt LEADERSHIP ACADEMY. Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj inovativního přístupu, který bude podporovat ředitele relevantním a smysluplným způsobem.

CÍL

• Rozvíjet inovativní přístup k řešení potřeb vedoucích pracovníků škol prostřednictvím participativních přístupů, koučování a distribuovaných postupů vedení, stejně tak i zvyšování efektivity vedoucích pracovníků zacílené na rozvoj celé školní komunity;
• podporovat vedoucí pracovníky škol, aby byli připraveni začlenit osvědčené postupy a nové metody do svých každodenních činností (včetně strategického plánování profesního rozvoje zaměstnanců v souladu s jejich individuálními potřebami a cíli jednotlivých škol) a aby byli otevřeni spolupráci a synergiím s organizacemi působícími v různých oblastech;
• zlepšit kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti řízení;
• přispívat k modernějšímu, dynamičtějšímu, angažovanějšímu a profesionálnějšímu prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou projektu LEADERSHIP ACADEMY jsou především ředitelé základních škol.

Newsletter