Cieľ projektu

Naše úsilie je zamerané na vývoj komplexného súboru nástrojov, ktorý bude obsahovať všetky tri výstupy projektu. Spolupráca vydavateľstva a partnerov projektu prispeje nielen k vysokej kvalite výstupov. Jej výsledkom bude aj záruka, že naša cieľová skupina bude využívať zdroje, ktoré sú dôkladne testované a hodnotené na účely garancie maximálnej použiteľnosti, užitočnosti a potenciálu na ďalšie využitie.

Príručka Leadership Academy – metodické usmernenie pre riaditeľov škôl v tzv. post-covidovom svete „VUCA“ (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity – nestálosť, neistota, zložitosť a nejednoznačnosť) so zameraním na témy ako: efektívne štýly riadenia, krízový manažment, odolnosť, manažment zmien, delegovanie, motivácia, komunikácia atď.

Platforma Leadership Academy – online otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré obsahujú e-knihy a informácie týkajúce sa riadenia; príklady osvedčených postupov o riadení školy a prípadové štúdie z projektu; databáza koučov pre vedenie škôl, z ktorých je možné si vyberať s cieľom udržať transformačné zmeny v aplikovaných riadiacich praktikách; hostiť online stretnutia pre odborné kruhy projektu Leadership Academy.

Metodika odborných kruhov Leadership Academy – metodika na zakladanie a organizovanie štruktúrovaných kruhov odborného rozvoja pre riaditeľov škôl, ktoré budú moderovať koučovia a počas ktorých budú riaditelia diskutovať o svojich každodenných výzvach v súvislosti s vedením školy.

Newsletter