4. Newsletter

4. Newsletter

Какво успешно беше постигнато до тук? В предходния период имахме четири основни задачи: провеждане на онлайн среща на партньорите, участващи в подготовката на онлайн платформата ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ, с цел свързване на съдържанието и функционалностите на платформата с...
3. Newsletter

3. Newsletter

Нашите постижения До момента пред нас бяха поставени две основни задачи: Представяне на наръчника „Академия за лидерство“ на втората транснационална среща на партньорите по проекта на 29-30 март 2023 г. в Прага. Планиране разработването и тестването на втория...
2. Newsletter

2. Newsletter

Какво успяхме да направим до този момент През изминалия период стартирахме с две основни цели: ● да проведем анкетно проучване в училища от Словакия, Чешка република и България и да направим оценка на резултатите; ● да направим дизайна и да започнем работа по...
1. Newsletter

1. Newsletter

Понастоящем длъжността и компетенциите на училищните директори са фокусирани върху широк кръг от задължения, които те трябва да изпълняват в рамките на длъжността си. Те са претоварени не само от широкия набор от задачи, но и от постоянно променящите се условия по...