4. Newsletter

4. Newsletter

Co se podařilo Do předchozího období jsme vstoupili se čtyřmi hlavními úkoly: Online setkání partnerů zapojených do vývoje online platformy Leadership Academy s cílem propojit obsah a funkce platformy s funkcemi ostatních výstupů, Křest příručky Leadership Academy a...
3. Newsletter

3. Newsletter

Co bylo provedeno Do předchozího období jsme vstoupili se dvěma hlavními úkoly: Prezentace manuálu Leadership Academy na setkání partnerů projektu konaném 29.-30. března 2023 v Praze, plánování vývoje a testování druhého intelektuálního výstupu Leadership Academy...
2. Newsletter

2. Newsletter

Co se podařilo Do předchozího období jsme vstoupili se dvěma hlavními úkoly: ● provést dotazníkové šetření na školách na Slovensku, v České republice a Bulharsku a vyhodnotit ho; ● navrhnout a začít vytvářet první intelektuální výstup projektu, kterým je příručka...
1. Newsletter

1. Newsletter

V současné době je postavení a kompetence ředitelů škol zaměřené na širokou škálu povinností, které musí v rámci své funkce vykonávat. Jsou přetíženi nejen širokou škálou úkolů, ale také neustále se měnícími podmínkami v době krize. Zkušenosti ukazují, že školy, kde...